Välkommen till Re:conomy Group


Om oss

Re:conomy etablerades 2020 för att hjälpa människor att hitta meningsfull utbildning och arbete. Vi samarbetar med arbetsförmedlingen för att ge möjligheter till arbetsträning.
Flera entreprenörer med lång erfarenhet inom cirkulär ekonomi, media och marknadsföring hade som vision att påverka den hållbara utvecklingen. Det här skulle ske genom att föra samman arbete och människor för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar i samhället.
Arbetsträning är en viktig pusselbit i den processen.


Vår verksamhet

Återvinning och Återbruk

Vi återvinner och renoverar begagnade datorer och kontorsutrustning för återanvändning. Läs mer här

Arbetsträning

Vi tillhandahåller arbetsträning som integreras mot behov på arbetsmarknaden. Läs mer här

Service och Logistik

Vi utför tjänster inom bland annat flytt och städ. Här finns också möjlighet att arbetsträna. Läs mer här

Våra hörnstenar

Like Hand A line styled icon from Orion Icon Library.

Hållbarhet i fokus

Vi strävar efter att skapa hållbarhet i alla våra processer och verksamheter.

Map Marker A line styled icon from Orion Icon Library.

Cirkulär ekonomi

Vi strävar efter att minska den globala miljöpåverkan genom att återvinna produkter för återanvändning i nya hem.

Images A line styled icon from Orion Icon Library.

Samhällsnytta

I samarbeten med våra partners ger vi arbetssökande en möjlighet till arbetsträning och en möjlighet till karriär genom de projekt och verksamheter vi startar och driver.


Kontakta oss

Vill du veta mer om arbetsträning och vårt arbete? Ring eller skicka ett mejl idag.

Christer Bollner

VD & Verksamhetsansvarig.

Musa Hassan

Kontorsansvarig och handledare arbetsträning.

E-post

info@reconomygroup.se

Telefon

076 - 313 18 82

Adress

Färögatan 2
164 40 KISTA