Arbetsträning

Arbetsträning / Förstärkt arbetsträning 

Vi erbjuder Arbetsförmedlingen tjänsten arbetsträning/förstärkt arbetsträning för deltagare som behöver få sin arbetsförmåga bedömd. Vi har också möjlighet att utföra förstärkt arbetsträning och göra fördjupade bedömningar. 
Här kan man arbetsträna brett med t.ex. IT-Support, datorreparationer, administration, sömnad, möbelrenovering och servicetjänster som flytt och städ.

Individuell bedömning

Alla moment genomförs och bedöms självständigt under den tid det tar för individerna att lära sig att hantera momenten. Deltagarna får stöd av våra egna erfarna handledare för att arbeta sig igenom processerna. Momenten är utformade i enlighet med Re:conomys verksamhet, som bygger på att rekonditionera produkter som sedan bla doneras till välgörande ändamål. Genom denna verksamhet bidrar deltagarna till att tillvarata resurser i samhället, samtidigt som deras  arbetsförmåga stärks och bedöms.

Miljön i centrum

Arbetsträningen sker i en miljö där återvinning står i centrum. Det ger deltagaren kunskaper och kompetenser om hur vi tillsammans kan hjälpas åt till att förbättra miljön. Även om själva kunskapen i sig inte resulterar i ett jobb, så är färdigheterna man kan träna upp hos oss viktiga för att deltagaren ska kunna ta nästa kliv ut på arbetsmarknaden. Vår arbetsträning är en utmärkt plattform för deltagaren på väg ut i yrkeslivet såväl som en bra grund för att Re:conomy ska kunna bedöma även mjuka kompetenser, såsom förmåga till samarbete, problemlösning, interaktivitet, språk initiativs- och organisationsförmåga. 

Uppföljning

Uppföljning lämnas till Arbetsförmedlingen efter genomgången arbetsträning enligt överenskommelse. Vid förstärkt arbetsträning och fördjupad bedömning lämnas ett utförligt underlag.

Våra kontor

I dagsläget har Re:conomy två kontor i västerort. Huvudkontoret i Kista och ett till i Spånga. Arbetsträningen finns tillgänglig på båda.


Adress Kistakontoret

Färögatan 33
164 40
Kista

Adress Spångakontoret

Stormbyvägen 2-4 
163 55
Spånga